GOSiR Teresin – info

Witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie! Znajdziesz tu najnowsze informacje GOSiR Teresin jak też sprawdzisz wyniki ostatnich zawodów. Dostępne będą też aktualne godziny Treningów wszystkich dyscyplin. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie to miejsce organizacji wielu zawodów o randze krajowej i międzynarodowej. Siedziba klubów i stowarzyszeń sportowych.

 

GOSiR Teresin - Wejście

GOSiR Teresin - Wejście do Kompleksu widowiskowo-sportowego

 

W roku 2002 oddano do użytku nowy budynek szkoły podstawowej w Teresinie. Szkoła nie posiadała niezbędnego zaplecza sportowego. Hala sportowa przy GOSiR Teresin, o wymiarach boiska 45x 24 m, służy zarówno Szkole Podstawowej im. O.M. Kolbego jak i Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu. Sala ta jest połączona ze szkołami łącznikami. Hala poza funkcjami dydaktycznymi spełnia również cele rekreacyjno – sportowe dla mieszkańców gminy. Oprócz hali widowiskowo-sportowej jest również siłownia, sala fitness, sala do korektywy oraz sala zapaśnicza. Inne obiekty sportowe znajdują się na zewnątrz. Są to: boisko trawiaste i boiska sztuczne: do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, korty tenisowe oraz skatepark dla miłośników deskorolki.

 

Parking gosir teresin

Parking przed Wejściem na Halę

 

Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie jest upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu, świadczenie usług w zakresie rekreacji i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, wynajem lub nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych na organizowanie zajęć dydaktycznych, zawodów sportowych lub imprez rekreacyjnych, inicjowanie działań związanych z budową i modernizacją bazy rekreacyjno-sportowej w gminie Teresin, zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji oraz nadzór nad obiektami rekreacyjno-sportowymi zarządzanymi przez Ośrodek, współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi, uczniowskimi klubami sportowymi oraz Szkolnym Związkiem Sportowym, realizowanie zadań zawartych w ustawie o kulturze fizycznej i przepisach wykonawczych do tej ustawy w zakresie sportu i rekreacji, wykonywanie zadań zleconych przez Wójta Gminy, organizowanie i prowadzenie działalności stałych zespołów sportowych (sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży), propagowanie zdrowego trybu życia oraz inicjowanie szeroko rozumianej rekreacji wśród mieszkańców Gminy Teresin, prowadzenie działalności gospodarczej w zarządzanych obiektach w zakresie usług i handlu.

 

tradycja_boisko

GOSiR Teresin - Boisko, Trybuny, Tarcze strzeleckie, w tle Szkoła i Ponadgimnazjalna

 

Wartości, które stanowią mocne strony GOSiR Teresin to: ogromne tradycje sportowe, wysokie wyniki uzyskiwane przez zawodników reprezentujących kluby z Gminy Teresin w rywalizacji sportowej na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, profesjonalnie przygotowana kadra szkoleniowa, baza sportowa pozostająca w dyspozycji klubów sportowych i szkół – na terenie całej gminy, bogata oferta sportowa klubów dla osób zainteresowanych uprawianiem sportu, organizacja imprez sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.